Gói vay ưu đãi từ hơn 30 ngân hàng liên kết, thời gian vay 15~20 năm, khoản vay lên đến 70% giá trị căn hộ, tài sản thế chấp là chính căn hộ

Một số gói vay tham khảo

guarantee-bank

+ Lãi suất 0% đến 28 tháng
+ Sau ưu đãi: Lãi suất huy động 12 tháng trả lãi sau + 3,5%/năm